Y Prosiect

Wedii lleoli ar dir comin ir dwyrain o Rydaman, mae fferm wynt Mynydd y Betws wedi bod ar waith ers haf 2013.

Maer fferm wynt yn cynnwys 15 tyrbin gyda chapasiti o 34.5MW ar l eu gosod.

Maen cynhyrchu digon o drydan bob blwyddyn ar gyfer 23,800 o aelwydydd ar gyfartaledd gan arbed dros 2 filiwn tunnell o allyriadau carbon deuocsid dros oes y prosiect. Mae allbwn Fferm Wynt Mynydd y Betws bron cymaint thraean y trydan domestig a ddefnyddir yn Sir Gaerfyrddin.

Click here to view the site in English